loading

400.000 mil valencians pagaran 70 euros menys de mitjana amb la baixada de l’IBI

L’Ajuntament de València ha aprovat una rebaixa d’impostos i taxes municipals per al pròxim exercici de 2024. Suposarà un estalvi del 20% en l’IBI, i bonificarà fins a un 95% la plusvàlua municipal L’anomenada plusvàlua municipal bonificarà tant  a les herències com a les transmissions de comerços o negocis entre persones vives  La proposta d’Ordenances […]