loading

Alzira instal·la 2.500 comptadors intel·ligents per a la lectura del consum de l’aigua 

Des de la regidoria de Serveis Urbans s’ha començat amb la implantació del projecte de telelectura de la ciutat d’Alzira, com a part fonamental en la digitalització del sistema de proveïment i millora en la gestió del cicle integral de l’aigua. Des de la Unió Europea s’està brindant a Espanya la possibilitat de materialitzar inversions per a […]